ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA
(4) Adresa:
Klášterská Lhota 86
54371 Klášterská Lhota
(5) Bankovní spojení:
1303701319/0800
(CZ46 0800 0000 0013 0370 1319)
(6) IČ: Nápověda
00277991
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277991
    Kód obce:
579386
   Zkratka subjektu:
KlstrskLht
(4) Email:
klasterska.lhota@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.klasterskalhota.cz
[podatelna]
http://www.klasterskalhota.cz
[oficiální]
http://www.klasterskalhota.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420603558848
[mobilní]
+420499441673
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.06.2013 09:00:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English