ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kuks

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kuks
(4) Adresa sídla:
Kuks 12
54443 Kuks
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1303705379/0800
(CZ36 0800 0000 0013 0370 5379)
(6) IČ: Nápověda
00278025
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579416
   Zkratka subjektu:
Kuks
(4) Email:
ou.kuks@mkinet.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kuks.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499692165
[stolní]
+420603344181
[mobilní]
+420499692019
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:26:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English