ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kunčice nad Labem

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kunčice nad Labem
(4) Adresa:
Kunčice nad Labem 121
54361 Kunčice nad Labem
(5) Bankovní spojení:
9225601/0100
(CZ24 0100 0000 0000 0922 5601)
(6) IČ: Nápověda
00278033
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579424
   Zkratka subjektu:
KncceLabem
(4) Email:
obeckuncicenl@kuncice.cz
[oficiální]
oukuncice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kuncice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499431155
[stolní]
+420499431155
[fax]
+420739425158
[mobilní]
+420737448097
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.06.2012 10:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English