ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skapce

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skapce
(4) Adresa:
Skapce 3
34901 Skapce
(5) Bankovní spojení:
13225401/0100
(CZ83 0100 0000 0000 1322 5401)
94/0710
(CZ64 0710 0000 0000 0000 0094)
(6) IČ: Nápověda
00868833
(7) DIČ: Nápověda
CZ00868833
    Kód obce:
579467
   Zkratka subjektu:
Skapce
(4) Email:
obec.skapce@seznam.cz
[oficiální]
podatelna@skapce.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.skapce.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374695135
[stolní]
+420604631646
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 23.01.2023 13:54:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English