ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Libotov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Libotov
(4) Adresa:
Libotov 80
54401 Libotov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00578193
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579483
   Zkratka subjektu:
Libotov
(4) Email:
obec.libotov@tiscali.cz
[oficiální]
obec.libotov@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://libotov.cz/index.php?nid=3306&lid=CZ&oid=381616
[řešení životních situací]
http://libotov.cz/index.php?nid=3306&lid=CZ&oid=381598
[podatelna]
http://www.libotov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499694152
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2013 18:45:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English