ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vranov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vranov
(4) Adresa:
Vranov 4
34901 Vranov
(5) Bankovní spojení:
13428401/0100
(CZ68 0100 0000 0000 1342 8401)
(6) IČ: Nápověda
00869007
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579491
   Zkratka subjektu:
VranovTa
(4) Email:
obec.vranov@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vranov-tc.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420607590648
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 16:00 - 18:00
 
garant dat: ktomaskova@czp, poslední úprava: 05.12.2022 11:05:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English