ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC MALÁ ÚPA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC MALÁ ÚPA
(4) Adresa sídla:
Horní Malá Úpa 100
54221 Malá Úpa
(4) Doručovací adresa:
Horní Malá Úpa 100
54227 Malá Úpa
(5) Bankovní spojení:
1303685339/0800
(CZ50 0800 0000 0013 0368 5339)
35/0100
(CZ29 0100 0000 0000 0000 0035)
(6) IČ: Nápověda
00656119
(7) DIČ: Nápověda
CZ00656119
    Kód obce:
579505
   Zkratka subjektu:
MalaUpa
(4) Email:
podatelna@malaupa.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.malaupa.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499891177
[stolní]
+420499891157
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 14:30
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 13:00
 
garant dat: adm_MalaUpa@czp, poslední úprava: 13.02.2019 14:37:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English