ePUSA
 
Vyhledávání:

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
(4) Adresa sídla:
Pec pod Sněžkou 230
54221 Pec pod Sněžkou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
133950122/0300
(CZ96 0300 0000 0001 3395 0122)
(6) IČ: Nápověda
00278181
(7) DIČ: Nápověda
CZ00278181
    Kód obce:
579581
   Zkratka subjektu:
PecSnezkou
(4) Email:
podatelna@pecpodsnezkou.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pecpodsnezkou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499896215
[stolní]
+420499896135
[stolní]
+420499896215
[fax]
+420606652219
[mobilní]
+420724077766
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:34:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English