ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Pilníkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Pilníkov
(4) Adresa sídla:
Náměstí 36
54242 Pilníkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1303708369/0800
(CZ10 0800 0000 0013 0370 8369)
(6) IČ: Nápověda
00278190
(7) DIČ: Nápověda
CZ00278190
    Kód obce:
579599
   Zkratka subjektu:
Pilnikov
(4) Email:
starosta@pilnikov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://pilnikov.cz/web/?page_id=205
[podatelna]
http://www.pilnikov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
603558852
[mobilní]
499898922
[fax]
499898922
[stolní]
499898921
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:43:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English