ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC RADVANICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC RADVANICE
(4) Adresa:
Radvanice 160
54212 Radvanice
(5) Bankovní spojení:
1303692379/0800
(CZ90 0800 0000 0013 0369 2379)
(6) IČ: Nápověda
00278220
(7) DIČ: Nápověda
CZ00278220
    Kód obce:
579629
   Zkratka subjektu:
RdvaniceTr
(4) Email:
radvanice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.radvanice.cz
[podatelna]
http://www.radvanice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603891489
[mobilní]
+420499897105
[fax]
+420499897105
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:27:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English