ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Rtyně v Podkrkonoší

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Rtyně v Podkrkonoší
(4) Adresa sídla:
Hronovská 431
54233 Rtyně v Podkrkonoší
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-1303683309/0800
(CZ41 0800 0000 1913 0368 3309)
(6) IČ: Nápověda
00278238
(7) DIČ: Nápověda
CZ00278238
    Kód obce:
579637
   Zkratka subjektu:
RTYNEVPODK
(4) Email:
mesto@mestortyne.cz
[oficiální]
podatelna@mestortyne.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.rtyne.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=14314&id_org=14314&id=29718&p1=4514
[podatelna]
http://www.rtyne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180060
[mobilní]
+420499787013
[fax]
+420499888140
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 28.01.2014 08:30:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English