ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Strážné

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Strážné
(4) Adresa:
Strážné 129
54352 Strážné
(5) Bankovní spojení:
1303706339/0800
(CZ15 0800 0000 0013 0370 6339)
(6) IČ: Nápověda
00580180
(7) DIČ: Nápověda
CZ00580180
    Kód obce:
579696
   Zkratka subjektu:
Strazne
(4) Email:
starosta@strazne.eu
[oficiální]
technik@strazne.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.strazne.eu/jak-na-to/ds-3978/p1=10164
[řešení životních situací]
http://www.strazne.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499434174
[fax]
+420499434174
[stolní]
+420607830570
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:44:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English