ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SUCHOVRŠICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SUCHOVRŠICE
(4) Adresa:
Suchovršice 122
54232 Suchovršice
(5) Bankovní spojení:
25321601/0100
(CZ34 0100 0000 0000 2532 1601)
(6) IČ: Nápověda
00580775
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579726
   Zkratka subjektu:
Schovrsice
(4) Email:
--- nevyplněno ---
(4) WWW:
http://www.suchovrsice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499781569
[stolní]
+420724180520
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 20.10.2015 15:00:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English