ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Špindlerův Mlýn

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Špindlerův Mlýn
(4) Adresa:
Špindlerův Mlýn 173
54351 Špindlerův Mlýn
(5) Bankovní spojení:
19-1928601/0100
(CZ79 0100 0000 1900 0192 8601)
(6) IČ: Nápověda
00278343
(7) DIČ: Nápověda
CZ00278343
    Kód obce:
579742
   Zkratka subjektu:
SpndlrvMln
(4) Email:
sekretariat@mestospindleruvmlyn.cz
[podatelna]
(4) WWW:
podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
[podatelna]
http://www.mestospindleruvmlyn.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499404240
[stolní]
+420499404253
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English