ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC TŘEBIHOŠŤ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC TŘEBIHOŠŤ
(4) Adresa:
Třebihošť 106
54401 Třebihošť
(5) Bankovní spojení:
9823601/0100
(CZ62 0100 0000 0000 0982 3601)
(6) IČ: Nápověda
00278378
(7) DIČ: Nápověda
CZ00278378
    Kód obce:
579769
   Zkratka subjektu:
Trebihost
(4) Email:
ou.trebihost@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://trebihost.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777711702
[mobilní]
+420499693384
[stolní]
+420499693384
[fax]
+420724180078
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2013 11:20:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English