ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Velký Vřešťov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Velký Vřešťov
(4) Adresa sídla:
Velký Vřešťov 34
54454 Velký Vřešťov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
273836903/0300
(CZ38 0300 0000 0002 7383 6903)
(6) IČ: Nápověda
00484776
(7) DIČ: Nápověda
CZ00484776
    Kód obce:
579793
   Zkratka subjektu:
VlkyVrstov
(4) Email:
starosta@velkyvrestov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velkyvrestov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
604641115
[mobilní]
499694225
[fax]
499694225
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
Středa: 13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English