ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vítězná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vítězná
(4) Adresa sídla:
Kocléřov 123
54462 Vítězná
(4) Doručovací adresa:
Kocléřov 123
-Vítězná
54462 Vítězná
(5) Bankovní spojení:
1303703349/0800
(CZ41 0800 0000 0013 0370 3349)
(6) IČ: Nápověda
00278432
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579815
   Zkratka subjektu:
vitezna
(4) Email:
starosta@vitezna.cz
[oficiální]
podatelna@vitezna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vitezna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499395263
[stolní]
+420499329594
[fax]
+420603868177
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 23.03.2012 12:20:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English