ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zlatá Olešnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zlatá Olešnice
(4) Adresa:
Zlatá Olešnice 145
54101 Zlatá Olešnice
(5) Bankovní spojení:
10920601/0100
(CZ12 0100 0000 0000 1092 0601)
(6) IČ: Nápověda
00278483
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579866
   Zkratka subjektu:
Zltlesnic
(4) Email:
podat.zl-olesnice@volny.cz
[podatelna]
zl.olesnice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec.zlataolesnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420774714404
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Zltlesnic@czp, poslední úprava: 04.02.2014 13:36:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English