ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec České Libchavy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec České Libchavy
(4) Adresa sídla:
České Libchavy 160
56114 České Libchavy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1320825399/0800
(CZ95 0800 0000 0013 2082 5399)
(6) IČ: Nápověda
00278670
(7) DIČ: Nápověda
CZ00278670
    Kód obce:
580058
   Zkratka subjektu:
CskLbchavy
(4) Email:
obec@ceskelibchavy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ceskelibchavy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465582115
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa: 15:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:18:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English