ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Libchavy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Libchavy
(4) Adresa sídla:
Dolní Libchavy 93
56116 Libchavy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0800
(CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00038113
(7) DIČ: Nápověda
CZ00038113
    Kód obce:
580147
   Zkratka subjektu:
Libchavy
(4) Email:
ou.libchavy@libchavy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
ou.podatelna@libchavy.cz
[podatelna]
http://www.libchavy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465582202
[fax]
+420465582202
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 30.11.2015 11:30:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English