ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mostek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mostek
(4) Adresa:
Mostek 62
56501 Mostek
(5) Bankovní spojení:
15024611/0100
(CZ80 0100 0000 0000 1502 4611)
(6) IČ: Nápověda
00279242
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
580660
   Zkratka subjektu:
MostekU
(4) Email:
obec@mostek-uo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mostek-uo.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465544736
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 19.12.2012 19:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English