ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Oucmanice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Oucmanice
(4) Adresa sídla:
Oucmanice 60
56201 Oucmanice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2700099135/2010
(CZ72 2010 0000 0027 0009 9135)
(6) IČ: Nápověda
00401269
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
580741
   Zkratka subjektu:
Oucmanice
(4) Email:
obec.oucmanice@tiscali.cz
[podatelna]
obec.oucmanice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420465544339
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Oucmanice@czp, poslední úprava: 20.11.2014 18:24:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English