ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Přívrat

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Přívrat
(4) Adresa sídla:
Přívrat 11
56002 Přívrat
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
295406664/0600
(CZ95 0600 0000 0002 9540 6664)
(6) IČ: Nápověda
00853984
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
580821
   Zkratka subjektu:
Privrat
(4) Email:
ou@privrat.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.privrat.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465585161
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 14:00
  18:00 - 19:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:20:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English