ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Řetová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Řetová
(4) Adresa:
Řetová 190
56141 Řetová
(5) Bankovní spojení:
8529611/0100
(CZ41 0100 0000 0000 0852 9611)
8529611/0100
(CZ41 0100 0000 0000 0852 9611)
(6) IČ: Nápověda
00279447
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
580872
   Zkratka subjektu:
Retova
(4) Email:
podatelna@retova.cz
[podatelna]
ou@retova.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.retova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465585117
[fax]
+420465585117
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:30
Středa: 07:30 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:17:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English