ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Voděrady

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Voděrady
(4) Adresa sídla:
Voděrady 77
56601 Voděrady
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00279731
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
581143
   Zkratka subjektu:
VoderadyU
(4) Email:
o.voderady@tiscali.cz
[oficiální]
s.voderady@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.voderady.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465483147
[fax]
+420465549131
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:00:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English