ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zálší

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zálší
(4) Adresa:
Zálší 50
56501 Zálší
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00279803
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
581216
   Zkratka subjektu:
ZalsiU
(4) Email:
ou@obeczalsi.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeczalsi.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465483148
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 13:00
Středa: 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 18:30 - 19:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:16:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English