ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dešná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dešná
(4) Adresa sídla:
Dešná 88
76315 Dešná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1410040309/0800
(CZ77 0800 0000 0014 1004 0309)
(6) IČ: Nápověda
00568520
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585157
   Zkratka subjektu:
Desna
(4) Email:
deshna@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.desnauzlina.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577986095
[domů]
+420577986365
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 10:00 - 12:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:38:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English