ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LOUČKA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LOUČKA
(4) Adresa sídla:
Loučka 141
76325 Loučka
(4) Doručovací adresa:
Loučka 44
76325 Újezd u Valaš.Klobouk
(5) Bankovní spojení:
11724661/0100
(CZ59 0100 0000 0000 1172 4661)
(6) IČ: Nápověda
00568643
(7) DIČ: Nápověda
CZ00568643
    Kód obce:
585432
   Zkratka subjektu:
LouckaZl
(4) Email:
obecloucka@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://loucka-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179027
[mobilní]
+420577350175
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 13:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English