ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Návojná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Návojná
(4) Adresa sídla:
Návojná 101
76332 Návojná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00226220
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585521
   Zkratka subjektu:
OecNavojna
(4) Email:
obec.navojna@seznam.cz
[oficiální]
f.machara@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.navojna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577335562
[fax]
+420577335361
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 16:15:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English