ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Slušovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Slušovice
(4) Adresa sídla:
nám. Svobody 25
76315 Slušovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2326661/0100
(CZ73 0100 0000 0000 0232 6661)
(6) IČ: Nápověda
00284475
(7) DIČ: Nápověda
CZ00284475
    Kód obce:
585777
   Zkratka subjektu:
SLUSOVICE
(4) Email:
mesto@slusovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.slusovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577981476
[fax]
+420577983344
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:01:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English