ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Trnava

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Trnava
(4) Adresa:
Trnava 156
76318 Trnava
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00284581
(7) DIČ: Nápověda
CZ00284581
    Kód obce:
585866
   Zkratka subjektu:
TRNAVA
(4) Email:
outrnava@avonet.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.trnava.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602511491
[stolní]
+420577988293
[fax]
+420577988223
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:47:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English