ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zádveřice-Raková

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zádveřice-Raková
(4) Adresa sídla:
Zádveřice 460
76312 Zádveřice-Raková
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00284718
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585998
   Zkratka subjektu:
ZdvrcRkova
(4) Email:
info@zadverice.cz
[podatelna]
starosta@zadverice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zadverice-rakova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577453115
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 12:30
  13:30 - 17:00
Středa: 07:00 - 12:30
  13:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 02.12.2015 16:00:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English