ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
(4) Adresa sídla:
Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00284769
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586048
   Zkratka subjektu:
BLATNPDSVA
(4) Email:
starostka@obecblatnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecblatnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
518331221
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 17:00
 
garant dat: malendova@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 24.11.2014 11:43:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English