ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dambořice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dambořice
(4) Adresa:
Pod Kostelem 69
69635 Dambořice
(5) Bankovní spojení:
3053482/0300
(CZ20 0300 0000 0000 0305 3482)
(6) IČ: Nápověda
00284840
(7) DIČ: Nápověda
CZ00284840
    Kód obce:
586129
   Zkratka subjektu:
DAMBORICE
(4) Email:
e-podatelna@damborice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.damborice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518631325
[stolní]
+420518631188
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.10.2012 09:00:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English