ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Labuty

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Labuty
(4) Adresa sídla:
Labuty 30
69648 Labuty
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00636801
(7) DIČ: Nápověda
CZ00636801
    Kód obce:
586315
   Zkratka subjektu:
Labuty
(4) Email:
obec.labuty@email.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.labuty.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518626321
[fax]
+420518626321
[stolní]
+420724168677
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  17:00 - 19:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
  17:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 10:40:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English