ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ostrovánky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ostrovánky
(4) Adresa:
Ostrovánky 1
69631 Ostrovánky
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00636827
(7) DIČ: Nápověda
CZ00636827
    Kód obce:
586471
   Zkratka subjektu:
Ostrovanky
(4) Email:
obec.ostrovanky@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420518618023
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:00
Úterý: 07:30 - 11:00
Středa: 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 11:00
Pátek: 07:30 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 29.06.2012 09:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English