ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skoronice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skoronice
(4) Adresa:
Skoronice 102
69641 Skoronice
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00488534
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586544
   Zkratka subjektu:
Skoronice
(4) Email:
starosta@skoronice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.skoronice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518625090
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 14:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 14:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: epusa@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 09.02.2011 07:42:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English