ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sobůlky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sobůlky
(4) Adresa sídla:
Sobůlky 105
69701 Sobůlky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00285285
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586552
   Zkratka subjektu:
Sobulky
(4) Email:
sobulky@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sobulky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518622425
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
  08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 21.06.2012 12:40:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English