ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Strážovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Strážovice
(4) Adresa:
Strážovice 196
69638 Strážovice
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00285323
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586595
   Zkratka subjektu:
Strazovice
(4) Email:
obec@strazovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://strazovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518622128
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 15:30
Čtvrtek: 07:30 - 15:30
Pátek: 07:30 - 15:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:22:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English