ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Svatobořice-Mistřín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Svatobořice-Mistřín
(4) Adresa:
Hlavní 1000/113
Svatobořice
69604 Svatobořice-Mistřín
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00285358
(7) DIČ: Nápověda
CZ00285358
    Kód obce:
586625
   Zkratka subjektu:
SVATOBORIC
(4) Email:
obec@svatoborice-mistrin.cz
[podatelna]
mistostarostka@svatoborice-mistrin.cz
[oficiální]
matrika@svatoborice-mistrin.cz
[oficiální]
info@svatoborice-mistrin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.svatoborice-mistrin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
602596032
[mobilní]
518620237
[stolní]
518620235
[stolní]
518620235
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: malendova@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 12.02.2015 13:28:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English