ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Syrovín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Syrovín
(4) Adresa:
Syrovín 70
69684 Syrovín
(5) Bankovní spojení:
23925671/0100
(CZ18 0100 0000 0000 2392 5671)
(6) IČ: Nápověda
00488500
(7) DIČ: Nápověda
CZ00488500
    Kód obce:
586633
   Zkratka subjektu:
Syrovin
(4) Email:
ou@syrovin.cz
[oficiální]
podatelna@syrovin.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.syrovin.cz
[oficiální]
http://www.syrovin.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420518388127
[fax]
+420518388127
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 16:30
Pátek: 07:00 - 12:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.11.2012 10:45:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English