ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vacenovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vacenovice
(4) Adresa sídla:
Vacenovice 243
69606 Vacenovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4724671/0100
(CZ42 0100 0000 0000 0472 4671)
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00285439
(7) DIČ: Nápověda
CZ00285439
    Kód obce:
586706
   Zkratka subjektu:
VACENOVICE
(4) Email:
obec@vacenovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vacenovice.cz/kat193.html
[řešení životních situací]
http://www.vacenovice.cz/kat61.html
[podatelna]
http://www.vacenovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518376160
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.02.2014 10:02:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English