ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vnorovy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vnorovy
(4) Adresa sídla:
Hlavní 750
69661 Vnorovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1443105359/0800
(CZ08 0800 0000 0014 4310 5359)
(6) IČ: Nápověda
00285480
(7) DIČ: Nápověda
CZ00285480
    Kód obce:
586757
   Zkratka subjektu:
VNOROVY
(4) Email:
obec@vnorovy.cz
[oficiální]
podatelna@vnorovy.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.vnorovy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
518309540
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 17.06.2010 01:19:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English