ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vřesovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vřesovice
(4) Adresa sídla:
Vřesovice 72
69648 Vřesovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1390235319/0800
(CZ94 0800 0000 0013 9023 5319)
(6) IČ: Nápověda
00285501
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586773
   Zkratka subjektu:
VrsoviceHo
(4) Email:
ou@obecvresovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
ou@obecvresovice.cz
[podatelna]
http://obecvresovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518626322
[stolní]
+420518626302
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 07:00 - 17:00
 
garant dat: adm_VrsoviceHo@czp, poslední úprava: 27.11.2013 08:59:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English