ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žarošice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žarošice
(4) Adresa sídla:
Žarošice 14
69634 Žarošice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
5129671/0100
(CZ46 0100 0000 0000 0512 9671) [KB Kyjov]
(6) IČ: Nápověda
00285528
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586790
   Zkratka subjektu:
ZAROSICE
(4) Email:
obec.zarosice@tiscali.cz
[oficiální]
obec.zarosice@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zarosice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
518631530
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English