ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Ždánice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Ždánice
(4) Adresa:
Městečko 787
69632 Ždánice
(5) Bankovní spojení:
1445040309/0800
(CZ73 0800 0000 0014 4504 0309)
[Česká spořitelna, a.s.]
(6) IČ: Nápověda
00285536
(7) DIČ: Nápověda
CZ00285536
    Kód obce:
586803
   Zkratka subjektu:
ZDANICE
(4) Email:
podatelna@muzdanice.cz
[podatelna]
starosta@muzdanice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.muzdanice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518633509
[fax]
+420518633615
[stolní]
+420518633616
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English