ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Meziříčko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Meziříčko
(4) Adresa sídla:
Meziříčko 4
58827 Meziříčko
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-3713751/0710
(CZ23 0710 0000 9400 0371 3751)
(6) IČ: Nápověda
00373818
(7) DIČ: Nápověda
CZ00373818
    Kód obce:
587516
   Zkratka subjektu:
MezirickoZ
(4) Email:
mezirickocz@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-meziricko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420731447982
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 22.02.2019 15:03:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English