ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tři Studně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tři Studně
(4) Adresa:
Tři Studně 25
59204 Tři Studně
(5) Bankovní spojení:
94-16311751/0710
(CZ43 0710 0000 9400 1631 1751)
35723751/0100
(CZ52 0100 0000 0000 3572 3751)
(6) IČ: Nápověda
00842214
(7) DIČ: Nápověda
CZ00842214
    Kód obce:
587753
   Zkratka subjektu:
TriStudne
(4) Email:
obec.tristudne@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.tristudne.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566619268
[stolní]
+420722965177
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 15:00 - 18:00
 
garant dat: adm_TriStudne@czp, poslední úprava: 09.11.2017 08:21:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English