ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Milešín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Milešín
(4) Adresa sídla:
Milešín 42
59451 Milešín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-15319751/0710
(CZ15 0710 0000 9400 1531 9751)
(6) IČ: Nápověda
00842249
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
587770
   Zkratka subjektu:
Milesin
(4) Email:
ou.milesin@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.milesin.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566543641
[stolní]
605961309
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 26.05.2023 12:33:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English