ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křídla

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křídla
(4) Adresa sídla:
Křídla 1
59231 Křídla
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-7618751/0710
(CZ46 0710 0000 9400 0761 8751)
(6) IČ: Nápověda
00842648
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
587842
   Zkratka subjektu:
Kridla
(4) Email:
kridla@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckridla.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420776080402
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
  18:00 - 20:00
 
garant dat: bzilka@czp, poslední úprava: 14.01.2016 18:41:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English